Víte, o kolik byste přišli v invalidním důchodu?

V životě každého člověka může nastat nečekaná událost, která ovlivní zdraví po zbytek života. Nejen úraz, ale i nemoc může člověka vyřadit z pracovního trhu. Často jediným příjmem je poté velmi nízký invalidní důchod, který ani zdaleka nepokryje původní životní úroveň. Člověk tak přijde o spoustu peněz.

Invaliditou se rozumí ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká v důsledku vážného onemocnění (96 %) nebo úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

Invalidita představuje velkou finanční zátěž pro celou rodinu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu. Navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek, přes ošetřovatele, až po úpravy bytu či rodinného domu.

Příklad ze života – Žena přišla o 28 000 Kč měsíčně

Čtyřicetiletá podnikatelka onemocněla karcinomem žaludku. Po roce pracovní neschopnosti jí stát vyměřil plný invalidní důchod 2. stupně ve výši 8 500 Kč. Propad jejího příjmu byl obrovský. Z původního čistého příjmu ve výši 36 520 Kč se propadl o 28 108 Kč

Dokážete si to představit? Podnikatelka má rodinu, dvě malé děti. Manžel je stavební inženýr s platem 40 000 Kč hrubého. Rodina splácí hypotéku na dům a leasing osobního automobilu. Navíc děti navštěvují různé kroužky. To jsou standardní náklady, na které pak chybí peníze.

Řešením nízkých státních invalidních důchodů je připojištění INVALIDITY. Problém je, že lidé často nejsou připojištěni nebo mají ve svých stávajících smlouvách špatně nastavená rizika a výši krytí těchto rizik.

V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

  • 1. stupeň – pokles o 35 – 49 %
  • 2. stupeň – pokles o 50 – 69 %
  • 3. stupeň – pokles o více než 70 %

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 v České republice registrováno 425 788 lidí pobírajících invalidní důchod, což je více než 4 % naší populace. Důvodem nárůstu invalidity je častější výskyt civilizačních onemocnění.

V roce 2017 bylo vyplaceno 163 920 invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně a 71 031 lidí pobíralo invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně. Nejvíce invalidních důchodů bylo vyplaceno pro invaliditu 3. stupně – 190 837 (téměř 45 %).

Nejčastější příčiny invalidity jsou: nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, duševní poruchy a poruchy chování, nemoci oběhové soustavy.

Původní plat vs. invalidní důchod

Původní plat vs. invalidní důchod

Hrubá mzda15 000 Kč20 000 Kč30 000 Kč40 000 Kč50 000 Kč
Čistá mzda12 405 Kč15 850 Kč22 740 Kč29 630 Kč36 520 Kč
Invalidita 3. stupně9 770 Kč10 580 Kč12 200 Kč13 345 Kč14 485 Kč
Invalidita 2. stupně6 055 Kč6 460 Kč7 270 Kč7 842 Kč8 412 Kč
Invalidita 1. stupně4 817 Kč5 087 Kč5 627 Kč6 008 Kč6 388 Kč
Původní plat vs. invalidní důchod

O kolik měsíčně přijde člověk v invalidním důchodu

Čistá mzda12 405 Kč15 850 Kč22 740 Kč29 630 Kč36 520 Kč
Invalidita 3. stupně– 2 635 Kč– 5 720 Kč– 10 540 Kč– 16 285 Kč– 22 035 Kč
Invalidita 2. stupně– 6 350 Kč– 9 390 Kč– 15 470 Kč– 21 788 Kč– 28 108 Kč
Invalidita 1. stupně– 7 588 Kč– 10 763 Kč– 17 133 Kč– 23 622 Kč– 30 132 Kč
O kolik přijde člověk v invalidním důchodu

Čím vyšší výdělek, tím větší propad příjmu.

Většina lidí bohužel riziko invalidity velmi podceňuje. Vzhledem k tomu, jak stát neustále zpřísňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu, není možné brát invaliditu na lehkou váhu.

Pokud lidé nemají vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, není možné, aby s penězi od státu udrželi svou standardní životní úroveň.

Naštěstí však pro tyto případy existuje vhodné pojištění, které zajistí v případě invalidity dostatek finančních prostředků na pokrytí veškerých výdajů.

A co Vy? Máte životní pojištění, které zahrnuje pojištění invalidity pro případ, že by Vás nečekaně postihla podobná událost?

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj: finance.cz