Scoring klienta při žádosti o hypotéku

Pokud máte v plánu žádat o hypotéku, počítejte nejprve s důkladnou prověrkou ze strany banky. Během tzv. scoringu se banka bude zajímat mimo jiné o výši vašich příjmů a a o míru vašeho zadlužení. Co všechno hraje roli ve výpočtu bonity pro hypotéku a jak si ji můžete vylepšit? 

Co je to scoring klienta? 

Scoring je proces, během kterého si banka prověří, zda jste schopen dlouhodobě splácet hypotéku. Výsledkem scoringu je určení vaší bonity, tedy oné schopnosti dostát svým finančním závazkům vůči bance. Banka bude v rámci scoringu hypotéky porovnávat především vaše příjmy a výdaje, ale samozřejmě nejen to.   
 

Vaše bonita ovlivní i úrokovou sazbu hypotéky

Bonita určuje rizikovost konkrétního klienta. Platí, že čím nižší bonita, tím větší riziko pro banku představujete. A čím větší riziko, tím více se ho bude banka snažit kompenzovat. Klient s nižší bonitou proto dosáhne na nižší hypotéku a zároveň bude muset počítat s vyšší úrokovou sazbou hypotéky. 

Jak probíhá výpočet bonity pro hypotéku?

Během výpočtu bonity banka posuzuje žadatele o hypotéku podle mnoha různých kritérií. Banku zajímají především vaše celkové příjmy a celkové výdaje (obzvlášť ve formě půjček, leasingu či kontokorentních úvěrů). Dále banka nahlíží do bankovních a nebankovních registrů, podle kterých posoudí vaši platební morálku. Bonita může být ale také ovlivněna například vzděláním žadatele či lokalitou práce
 

Každá banka má svoje vlastní pravidla 

Při výpočtu bonity žadatele o hypotéku nepostupují banky jednotně. Každá banka přihlíží k různým kritériím, která však nezveřejňuje a v závislosti na svém portfoliu navíc průběžně obměňuje. Proto se může stát, že v jedné bance s žádostí o hypotéku uspějete, zatímco v jiné bude vaše bonita příliš nízká. Z toho ale také vyplývá, že neexistuje jasně definovaný vzorec ani spolehlivá internetová kalkulačka pro výpočet bonity pro hypotéku.

Zpravidla budou banku při posuzování bonity zajímat o: 

Vaši platební historie 

Ta je zjišťována ze záznamů v bankovních a nebankovních registrech (BRKI, NRKI, Solus). Banku zajímá vaše platební morálka. Proto si prověří, zda jste v minulosti neměli problém například s prodlením se splátkami úvěrů nebo platbami dodavatelům energií.  

Příjmy žadatele

Sem banka zahrnuje příjmy, u kterých se předpokládá, že budou trvat i v budoucnu. Může se jednat o příjmy ze závislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu nebo ze starobního a invalidního důchodu. 

Výdaje žadatele

Jde především o pravidelné výdaje v podobě platby nájemného, pojistného, alimentů nebo splátek stávajících úvěrů či leasingu. 

Stabilitu vašeho zaměstnání

Pracovní poměr na dobu určitou většinou není akceptován. Nevýhodná je pro vás z tohoto hlediska také práce na IČO. Vyšší bonitu naopak získají lidé, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní na dobu neurčitou.

Vaše další osobní výdaje

Na bonitu má většinou vliv také věk žadatele, vaše bonita s vašim věkem klesá, nejvyšší dosažené vzdělání, váš rodinný stav, počet dětí ve společné domácnosti, bydlení a lokalita.

Jak vylepšit svoji bonitu 

Byla vám zamítnuta hypotéka kvůli nízké bonitě? Naštěstí existuje několik způsobů, jak si bonitu navýšit. Prvním z nich je přizvat k sobě další osobu, která bude figurovat buď jako spolužadatel, nebo jako ručitel. Díky tomu bude hypotéka rozdělena mezi více osob, jejichž příjmy se při žádosti o hypotéku sečtou. 

Druhým způsobem, jak zvýšit svoji bonitu, je konsolidace všech spotřebitelských úvěrů. Tím se sníží vaše výdaje v podobě měsíčních splátek. V neposlední řadě si bonitu vylepšíte také tím, že do svých příjmů započítáte i jednorázové odměny v zaměstnání.  


Získejte nejvýhodnější hypotéku

Vyřizování hypotéky je složitý proces, v němž je zajištění dobré bonity jen jedním z mnoha kroků. Nejlepším řešením je využít služeb finančního specialisty, který ušetří váš čas a s velkou pravděpodobností vám také vyjedná lepší podmínky. Obraťte se na mne, rád vám pomohu při řešení vaší hypotéky.