Pozor, polovina Čechů nemá životní pojištění

Každý druhý Čech nemá životní pojistku, což je stále výrazně vyšší podíl než v západních zemích. Na štěstí spoléhají především ti, kteří jsou případnými nehodami, nemocemi a úrazy ohroženi nejvíce. Nepojištění jsou obzvlášť lidé s nízkými příjmy, značný počet Čechů hlavní smysl životního pojištění ani nezná. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Broker Trust.

Podle průzkumu nemá uzavřenou ani jednu smlouvu životního pojištění 47 % obyvatel ČR, nejvyšší podíl nepojištěných (59 %) je mezi lidmi s příjmy do 20 tisíc korun měsíčně. Jednu životní pojistku má uzavřeno 46 procent Čechů, více smluv má pouze 7 % lidí. Češi tedy při uzavření nové smlouvy ruší starou a nekombinují více pojistek podle toho, jak kryjí jednotlivá rizika.

Poměrně vysoký je stále počet Čechů, kteří neznají účel životního pojištění. Necelá čtvrtina lidí (23,8 %) podle výše zmíněného průzkumu neví, jaká nejvýznamnější rizika krytá životním pojištěním ohrožují jejich výdělky. Hrozby si nejméně uvědomují mladí muži s nízkým vzděláním (bez maturity) a velmi nízkým příjmem. Bohužel, je to skupina lidí, která by v případě negativní životní události byla po finanční stránce kvůli výpadku pravidelných příjmů nejvíce postižena.

Naopak nejvíce si rizika ohrožující příjmy uvědomují lidé nad 45 let, s vysokoškolským vzděláním a vyššími výdělky.

Největším impulsem pro uzavření životního pojištění by bylo podle průzkumu riziko vážné nemoci, kvůli této hrozbě by se rozhodně pojistilo 36 % dotazovaných. Jen čtvrtina respondentů by životní pojistku uzavřela v případě sjednání hypotéky, naopak pro 40 lidí není hypotéka dostatečným důvodem. Mladí lidé do 29 let věku uváděli jako nejvýraznější impuls narození dítěte, odpovědělo tak přes 36 % respondentů této věkové skupiny.

„Mezi Čechy panuje stále zvyk pojišťovat více majetek než vlastní život. Produkty životního pojištění přitom procházejí neustálým vývojem a obzvlášť v posledních letech pojišťovny přicházejí s řadou vylepšení, ať už jde o flexibilitu, rozsah krytí nebo různé slevy například za méně rizikové povolání pojištěného či dodržování zdravého životního stylu.

Orientační kalkulace životního pojištění

Věk klienta 35 let, riziková skupina I., bez zdravotních komplikací, pojištění do 70 let věku, nekuřák, běžné BMI

a) kalkulace pojištění do 300 Kč měsíčně

 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 300.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 70 let
 • pojištění invalidity III. stupně, úraz + nemoc, pojistná částka 200.000 Kč, do 65 let
 • pojištění trvalých následků úrazu od 0,1 %, 6ti násobná progrese, pojistná částka 200.000 Kč,do 70 let věku klienta

b) kalkulace pojištění do 500 Kč měsíčně

 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 400.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 70 let
 • pojištění invalidity III. stupně, úraz + nemoc, konstantní pojistná částka, pojistná částka 300.000 Kč, do 65 let
 • pojištění invalidity II. + III. stupně, úraz + nemoc, klesající pojistná částka, pojistná částka 800.000 Kč, do 65 let
 • pojištění trvalých následků úrazu od 0,1 %, 6ti násobná progrese, pojistná částka 400.000 Kč, do 70 let věku klienta

c) kalkulace pojištění do 800 Kč měsíčně

 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 400.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 70 let
 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 1.000.000 Kč, klesající pojistná částka, pojištění do 55 let věku 
 • pojištění invalidity III. stupně, úraz + nemoc, konstantní pojistná částka, pojistná částka 300.000 Kč, do 65 let klienta
 • pojištění invalidity II. + III. stupně, úraz + nemoc, klesající pojistná částka, pojistná částka 800.000 Kč, do 65 let klienta
 • pojištění trvalých následků úrazu od 0,1 %, 6ti násobná progrese, pojistná částka 300.000 Kč, do 70 let věku klienta
 • pojištění pracovní neschopnost od 57 dne, denní odškodné 200Kč, do 65 let věku
 • pojištění velmi vážných onemocnění, pojistná částka 250.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 65 let věku

d) kalkulace pojištění do 1.200 Kč měsíčně

 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 500.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 70 let
 • pojištění smrti z jakékoliv příčiny, pojistná částka 1.400.000 Kč, klesající pojistná částka, pojištění do 55 let věku 
 • pojištění invalidity III. stupně, úraz + nemoc, konstantní pojistná částka, pojistná částka 400.000 Kč, do 65 let klienta
 • pojištění invalidity II. + III. stupně, úraz + nemoc, klesající pojistná částka, pojistná částka 1.500.000 Kč, do 65 let klienta
 • pojištění invalidity I. stupně, úraz + nemoc, klesající pojistná částka, pojistná částka 500.000 Kč, do 65 let klienta
 • pojištění trvalých následků úrazu od 0,1 %, 6ti násobná progrese, pojistná částka 800.000 Kč, do 70 let věku klienta
 • pojištění pracovní neschopnost od 57 dne, denní odškodné 400Kč, do 65 let věku
 • pojištění velmi vážných onemocnění, pojistná částka 250.000 Kč, konstantní pojistná částka, do 65 let věku