mBank ruší možnost dofinancovat HÚ jiným úvěrem

Již nějakou dobu nelze vyřídit v bance tkz. 100% hypotéku. ČNB stanovila maximální LTV u hypotečních úvěrů ve výši 90 %. Zároveň nastavila limit pro hypoteční úvěry s LTV 80 % – 90 %, a to v objemu 15 % poskytnutých úvěrů. A co se stalo, klienti začali obcházet toto doporučení, a to tak, že na dofinancování svého investičního záměru začali využívat úvěry ze stavebního spoření nebo spotřebitelské hotovostní úvěry.

První banka, která řekla dost, je mBank, která od 1.9.2017 mění pravidla a již není možné dofinancovat investiční záměr klienta jiným úvěrem v jiné bance. Tato varianta již nadále není možná a klient musí financovat chybějící částku z vlastních zdrojů.

Proces:

  • Pokud při schvalování žádosti o hypoteční úvěr mBank zjistí informaci, že klient požádal v jiné instituci o jiný splátkový úvěr, tzn. má aktivní žádost o splátkový úvěr, bude nastavena podmínka čerpání doložení odstoupení od této žádosti.
  • Pokud při schvalování žádosti o hypoteční úvěr mBank zjistí informaci, že klient má existující splátkový úvěr poskytnutý v posledních 2 měsících, bude výše hypotečního úvěru ponížena tak, aby LTV nepřesáhlo 90% se zohledněním této již existující načerpané částky.

Lhůta 2 měsíce se posuzuje od data otevření úvěru v CBCB do data podání žádosti o hypoteční úvěr v mBank

Příklad 1

Klient 1.8.2017 načerpal úvěr ze stavebního spoření 200.000 Kč a následně 15.9. požádal o hypoteční úvěr 1.800.000 Kč na koupi nemovitosti s kupní cenou 2.000.000 Kč. Maximální výše hypotečního úvěru bude 1.600.000 Kč z důvodu regulace ČNB.

Příklad 2:

Klient 1.8. načerpal nezajištěný spotřebitelský úvěr 150.000 Kč a následně 15.9. požádal o hypoteční úvěr 1.800.000 Kč na koupi nemovitosti s kupní cenou 2.000.000 Kč. Maximální výše hypotečního úvěru bude 1.650.000 Kč z důvodu regulace ČNB.Doloží-li klient, že poskytnutý nebo žádaný úvěr je účelově vázaný na jinou investici než je daná nemovitost (například na koupi auta, konsolidace jiný úvěrů apod.), pak je možné poskytnout hypoteční úvěr do standardní výše (do 90% LTV). Klient musí doložit relevantní dokumenty jednoznačně prokazujících účelovost – například úvěrovou smlouvu, výpis z účtu apod.

Dofinancování LTV nezajištěným úvěrem v mBank bylo zakázáno již v minulosti a toto pravidlo zůstává v platnosti i nadále.

Zdroj: Tisková zpráva banky

Tagy: