Blog

Jak se připravit na řešení hypotéky

Na hypotéku se vyplatí dopředu připravit. Pokud bance rychle předložíte potřebné dokumenty, doba sjednání hypotéky bude kratší. Přečtěte si, co vše si můžete připravit před sjednáním hypotéky.

Pokud již máte vyhlédnutou nemovitost a potřebujete od banky rychle získat hypoteční úvěr na úhradu její kupní ceny, zajistěte si co nejdříve požadované doklady a dokumenty. Výrazně tím přispějete ke zkrácení doby sjednání hypotéky. V případě, že ještě nemáte konkrétní nemovitost ke koupi, ale rádi byste si zajistili finance v předstihu, můžete využít takzvanou hypotéku bez nemovitosti. Poradíme vám, co vše se vyplatí vyřešit před tím, než se pustíte do sjednávání hypotéky.

Na co plánujete hypotéku využít?

Hypotéky slouží k financování různých bytových potřeb. Nejčastěji ji Češi využívají na koupi již existujících bytových jednotek, rodinných domů nebo stavebních pozemků. Hypotéku je možné rovněž využít na financování výstavby rodinného domu, rekonstrukci nemovitosti, koupi bytu v rámci developerského projektu, refinancování stávající hypotéky, zpětné proplacení výstavby a rekonstrukce nebo třeba k vypořádání společného jmění manželů. Předtím než požádáte banku o hypotéku, stanovte si účel využití úvěru. Následně si zjistěte, jaké konkrétní dokumenty od vás bude banka při financování vašeho záměru požadovat.

Připravte si úspory

V současné době již banky neposkytují 100% hypotéky. Minimálně pět až deset procent z odhadní ceny zastavované nemovitosti musíte uhradit z vlastních zdrojů. Tyto peníze se vyplatí mít připraveny k rychlému využití. Pokud držíte úspory na spořicím účtu či termínovaném vkladu, nastavte si co nejkratší vázací dobu. Předčasný výběr peněz by se vám totiž mohl zbytečně prodražit.

Maximalizujte výši příjmů

Maximální výše poskytnuté hypotéky se vždy odvíjí od výše doložených příjmů. Zaměstnancům potvrzuje příjem zaměstnavatel. V případě podnikatelů je předkládáno minimálně jedno daňové přiznání. Živnostníci musí s dostatečným časovým předstihem zvážit, jaký způsob uplatňování výdajů bude v jejich případě nejvýhodnější.  OSVČ využívající paušální výdaje totiž mají tu výhodu, že jejich výdaje umí banka pro svou potřebu převést do nižšího výdajového paušálu. Například IT specialista uplatňující ze zákona 60% paušál může být bankou počítán, jako by měl 40% paušál, protože banka ví, že skutečné náklady jsou v tomto oboru mnohem nižší.

Pokud je příjem k získání potřebné výše hypotéky nízký, je třeba zvážit přizvání dalšího spolužadatele. Příjmy více žadatelů se sčítají a pomohou tak dosáhnout na vyšší hypotéku.

Zajistěte si včas potřebné dokumenty

Při sjednávání hypotéky vyžadují banky řadu dokumentů. Například u výstavby rodinného domu si dopředu připravte projekt a rozpočet stavby. Při koupi nemovitosti budete potřebovat kupní smlouvu nebo alespoň návrh kupní smlouvy. V případě developerských projektů je zase zapotřebí smlouva o smlouvě budoucí. 

Pokud využijete hypotéku k vypořádání společného jmění manželů, budete potřebovat dohodu o vypořádání společného jmění manželů a rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. V případě, že bylo společné jmění manželů zúženo, překládá se notářský zápis nebo předmanželská smlouva.

Nahlédněte do katastru nemovitostí

U každé kupované nemovitosti se zajímejte o aktuální záznamy v listu vlastnictví. Pozor si dejte především na sjednaná věcná břemena, která mohou být závažnou překážkou k získání hypotéky. Velmi problematické jsou rovněž nevyjasněná vlastnická práva. 

Zdroj: hyponamiru.cz