Blog

Hypotéka a těhotenství žadatelky

Okamžik příchodu potomka na svět má zpravidla zásadní vliv na rodinný rozpočet, který musí ustát jednorázové i pravidelné výdaje, plus případně snížené příjmy. Změna finanční situace žadatele o hypotéku banky samozřejmě zajímá, žadatelé o hypotéku mají dokonce povinnost banku informovat o skutečnostech, které mohou ovlivnit splácení hypotéky, nicméně v praxi se o těhotenství žadatele taktně mlčí, případně banka dělá, že těhotenství nevidí a jednoduše ho neřeší.

Pokud žádost o  hypoteční úvěr podává pár čekající příchod potomka, banka stále hodnotí příjmy za 3 až 12 měsíců, a to zpětně. Směrem do budoucnosti banka příjmy hodnotí pouze v případě, že:

  • žadatel o hypotéku se nachází ve výpovědní lhůtě,
  • žadatel o hypotéku má sjednanou pracovní smlouvu na dobu určitou, kdy do konce platnosti této smlouvy zbývají 3 měsíce a méně.

Je běžná praxe, že banky do výdajů žadatelů o  hypotéku nezapočítávají životní minimum ještě nenarozeného dítěte, i když je reálné, že se příjmy žadatelů sníží a výdaje vzrostou. Z pohledu banky to tedy není problém, nicméně z pohledu žadatele je důležité si pořádně spočítat, jak bude váš rodinný rozpočet vypadat v příštích měsících.

Před podáním žádosti o hypoteční úvěr je vhodné pečlivě zvážit zejména:

  • výši pohotovostní finanční rezervy v rodinném rozpočtu, budete ji s velikou pravděpodobností potřebovat,
  • schopnost financovat provoz domácnosti v době poklesu příjmů a nárůstu výdajů,

Důležité je myslet taktéž na situace, kdy dojde k výpadku příjmů hlavního žadatele, ať již z důvodu změny zaměstnání či z důvodu nemoci či úrazu. Nezapomínejte na životní pojištění, může se hodit.

Zdroj: kurzy.cz