Dofinancování hypotéky úvěrem ze stavebního spoření

I přes poměrně masivní tlak ze strany ČNB, zaměřený proti využívání více úvěrů při financování investičních záměrů klientů, jsou zde stále banky, které jsou ochotny toto doporučení nerespektovat a dofinancování stále ještě akceptují, nicméně, jejich počet se neustále snižuje.

ČNB se snaží ovlivňovat cenovou hladinu a vůbec podmínky na tuzemském finančním trhu, samozřejmě, ten úvěrový trh nevyjímaje. Slouží jí k tomu celá řada nástrojů, jako jsou např. stanovování základních úrokových sazeb v ekonomice či doporučení ohledně podmínek pro poskytování úvěrů. A právě tato doporučení se týkají zákazu dofinancování hypotéky pomocí dalších úvěrů.

Jak již vyplývá z jeho názvu, doporučení není závazným příkazem, ale spíše apelem na banky, v jejichž zájmu je samozřejmě s regulátorem trhu dobře vycházet. Na druhou stranu se však banky nechtějí v době úvěrového boomu nechat příliš svazovat, proto doporučení ze strany ČNB, a to ať už ohledně zmíněného zákazu dofinancování či stanovení maximálních limitů zadlužení pro zájemce o hypotéku, zaváději velmi postupně.

Dofinancování jako jediné řešení

Celá podstata dofinancování spočívá v tom, že ČNB kvůli obavě z ohrožení domácností přílišným zadlužením doporučila zrušit poskytování tzv. 100 % hypoték. Navíc bylo zavedeno další pásmování, kdy dnes na nejlepší podmínky dosáhnou ti, kteří mají k dispozici alespoň 20 % prostředků z jiných, ideálně vlastních, zdrojů. V případě koupi nemovitosti za 5 milionů korun to tak znamená mít předem k dispozici alespoň 1 milion korun. Tento problém donedávna řešila většina zájemců o hypotéku tak, že si prostě půjčila jinde – nejčastěji u stavební spořitelny.

Kvůli nepolevujícímu růstu cen realit ČNB, zvýšila svůj tlak na komerční banky a bohužel čím dál větší počet bank uplatňují v praxi zákaz dofinancování. Zdaleka se to však zatím netýká všech.

BANKA MOŽNOST DOFINANCOVÁNÍ ÚVĚREM
Česká spořitelna, a.s. ANO, ale mimo úvěry v rámci skupiny ČS
Hypoteční banka, a.s. NE
Komerční banka a.s. ANO, ale mimo úvěry v rámci skupiny KB
mBank S.A. ANO, ale max. do 90% LTV.
Raiffeisenbank a.s. ANO
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. NE
Sberbank CZ, a.s. ANO
Wüstenrot hypoteční banka a.s. ANO, ale mimo úvěry v rámci skupiny Wüstenrot
MONETA Money Bank, a. s. ANO, ale max. do 90% LTV.

Podrobnější informace k možnému dofinancování

BANKA Možnost dofinancování hypotečního úvěru
LTV 90% (80% + 10%) LTV 100% (80% + 20%)
Česká spořitelna, a.s. Ano, dofinancování je možné. Ideálně řešit nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření. Nelze řešit úvěrem od Stavební spořitelny ČS a.s. (Buřinka). Splátka úvěru potřebná na dofinancování se započítává do bonity žadatele.  Ano, dofinancování je taktéž možné. Stejné podmínky jako v případě dofinancování do 90% LTV. Bank v tomto případě nerozlišuje, zda se jedná jední od dofinancování 80% + 10% nebo 80% + 20%. Dofinancování opět nelze řešit úvěrem od Stavební spořitelny ČS a.s. (Buřinka).
Hypoteční banka a.s. NE, nelze. Pro pásmo nad 80% LTV platí, že klient nesmí být v  tkz. „šedé zóně“, je vyžadováno pojištění dlužníka pro případ smrti a vlastní prostředky nelze nahradit jiným úvěrem. Všechny splátky, které jsou v registru se počítají do bonity. NE, nelze. Stejné podmínky jako pro financování do 80% LTV.
Komerční banka a.s. ANO, lze. V této bance klient standardně vlastní zdroje prokazovat nemusí, každopádně nejpozději před čerpáním hypotečního úvěru dokládá rozdíl mezi výši úvěru a kupní cenou. Je nutné doložit jakým způsobem byl uvedený rozdíl uhrazen (nejčastěji bankovní převod). Banka pracuje s ukazatelem LTC (loanto cost – poměr výše úvěrů k celkové investici), přičemž do LTC vstupují všechny úvěry, které jsou v podkladech k investici uvedené jako využité. ANO, lze. Stejné podmínky jako v případě financování do 80% LTV.
mBank S.A. ANO, lze, ale hypotéka mBank a jiný úvěr musejí být max. do 90% LTV, např. kupní při kupní ceně nemovitosti 1 mil. lze financovat hypotékou od mBank ve výši 900 tis. a 100 tis. vl. zdroje, nebo mBank 800 tis. a 100 tis. jiný úvěr a 100. tis. vl. zdroje. NE, nelze. Banka vždy vyžaduje vlastní zdroje min. ve výši 10% z výše investičního záměru.
Raiffeisenbank a.s. ANO, lze. Klient může použít na dofinancování úvěr ze stavebního spoření, splátka úvěru je potřeba započítat do bonity žadatele. ANO, lze. Stejné podmínky jako v případě financování do 80% LTV.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. NE, nelze. Žádá-li klient o hypoteční úvěr v UCB a byl mu poskytnut úvěr v jakémkoliv finančním ústavu (vyjma revolvingových úvěrů) s rozestupem termínů podání žádostí kratším než 90 dní, do celkového LTV se požadovaná výše hypotečního úvěru i poskytnuté výše ostatních úvěrů (uvedené úvěry se sčítají). NE, nelze.
Wüstenrot hypoteční banka a.s. ANO, lze použít cizí zdroje na dofinancování investičního záměru. ANO, lze. Stejné podmínky jako v případě financování do 80% LTV.
MONETA Money Bank, a. s. ANO, lze. V souladu s doporučením ČNB je možné akceptovat dofinancování investičního záměru jiným úvěrem (např. úvěr ze stavebního spoření či spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení), pokud součet výše hypotečního úvěru MMB a jiného úvěru určeného na dofinancování nepřekročí 90% odhadní ceny stanovené bankou. NE, nelze.

Neopakovatelná příležitost

Je jasné, že v dohledné době uvedenou jistou míru omezení dofinancování do praxe všechny banky. Do té doby se však nabízí šance zejména pro ty, kteří i přes dostatečný příjem dosud nevytvořili potřebnou rezervu, tohoto stavu využít. Samozřejmě je nutné vše důsledně propočítat a zvážit, ale takovéto podmínky pro úvěr se už v následujících letech opakovat nebudou.

Tagy: