Co dělat, když vám chybí vlastní zdroje

Většina bank v dnešní době požaduje po klientovi alespoň 20 % z ceny kupované nemovitosti. Banky ptycují se zkratkou LTV, která vychází z anglického „loan to value“ neboli v překladu „úvěr k hodnotě“. Jedná se o poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti – jednoduše řečeno určuje část ceny nemovitosti, kterou hypotéka pokryje, a zbytek požaduje po klientovi.

Když vezmeme v potaz cenu dnešních nemovitostí a průměrnou výši platů, stává se z toho úkol na několik let. Například na nemovitost s cenou 3 mil Kč budete potřebovat úspory v minimální výši 600 000 korun. Jestliže si tedy budete každý měsíc odkládat 5 000 Kč, potrvá vám deset let, než požadovanou částku naspoříte.

Tím se odstartovává začarovaný kruh, protože ceny nemovitostí neustále rostou. Jestliže vám našetření dostatečně vysoké částky zabere deset let, je více než pravděpodobné, že ceny nemovitostí do té doby výrazně stoupnou, a tak už pro vás naspořená částka nebude dostačující. Otázka za milion zní, jak se z tohoto kruhu lze vymotat?

Lze řešit i 90 % hypotéku

Vzhledem k faktům, které jsme zmínili v úvodu, je jasné, že na hypotečním a realitním trhu jsou diskriminovaní zejména mladí lidé. Ve svém profesním životě jsou teprve na začátku, takže jejich platové ohodnocení bývá spíše podprůměrné a navíc dosud neměli dostatek času na to, aby si vytvořili pořádnou finanční rezervu, kterou by ke koupi nemovitost mohli využít.

Banky si tento problém naštěstí začínají uvědomovat, a tak už některé z nich často nabízejí i hypotéky, u kterých LTV činí 90 % z ceny nemovitosti. V některých případech si je mladí lidé mohou sjednat dokonce se stejnou úrokovou sazbu jako v případě hypoték do 80% LTV. Otázkou ale je, zda jim banka takový úvěr schválí vzhledem k výši jejich výplaty a dalším faktorům, které ovlivňují jejich bonitu.

Zvažte ručení další nemovitostí

Šance na získání hypotečního úvěru se výrazně zvyšují, když má žadatel možnost ručit další nemovitostí kromě té pořizované. Ta totiž pro banku slouží jako záruka toho, že pokud byste hypotéku nespláceli, tak o své peníze nepřijde. Nemovitost navíc nutně nemusí být přímo vaše. Mladým lidem takto často pomáhají jejich rodiče, což se v praxi prokázalo jako nejschůdnější řešení.

Pro rodiče nebo jiné ručitele v tomto případě spočívá velká výhoda v tom, že do hypotéky nemusí být zapleteni po celou dobu jejího splácení. V momentě, kdy klient splatí 20 % LTV svého úvěru, mohou svou nemovitost svou z hypotéky opět vyvázat, díky čemuž ve smlouvě posléze nijak nefigurují. Pořizovaná nemovitost však v zástavě zůstává až do té doby, než bude celá vypůjčená částka splacena.

Půjčka místo vlastních úspor

Jestliže neexistuje možnost ručit další nemovitostí, často se lidé obracejí také k půjčkám. První možností bývají opět rodiče, kteří svým dětem obvykle půjčí bezúročně. Někteří svým dětem už v útlém věku zakládají stavební spoření nebo jim odkládají peníze na spořící účet, a tak jim mohou v případě potřeby bez problému podat pomocnou ruku.

Ptáte se, proč půjčkou zatěžovat rodiče a nevzít s ní spojené riziko na sebe? Důvod je vcelku prostý, každý úvěr se zapisuje do registru, který banky při schvalování hypotečního úvěru žádosti kontrolují, aby zabránily využití takovýchto zdrojů místo vlastních úspor. Každý úvěr na kontě totiž snižuje vaši bonitu, neboli schopnost splácet, jelikož znamená velkou zátěž pro váš měsíční rozpočet.