Čerpání hypotečního úvěru

Hypotéka je schválena, dokumentace je podepsaná, nyní zbývá tuto hypotéku vyčerpat. Aby banka uvolnila z tohoto hypotečního úvěru peníze, je nutné splnit podmínky čerpání hypotéky a samozřejmě musíme hlídat čas, do kdy musím nejpozději tyto podmínky splnit. Pojďme se tedy obecně podívat, jak probíhá čerpání hypotéky v konkrétních případech.

Čerpání může být jednorázové nebo postupné, přičemž způsob čerpání je předurčen účelem úvěru.

 • Jednorázové čerpání připadá v úvahu v případě koupě nemovitosti, splacení jiné hypotéky nebo vypořádání spoluvlastnických či dědických nároků. Banka pak prostředky převede dle úvěrové smlouvy přímo na účet původního majitele, na účet původní banky, nebo nejčastěji na účet advokátní úschovy.
 • Postupné čerpání připadá v úvahu v případě výstavby či rekonstrukce. Banka v tomto případě uvolňuje prostředky postupně – podle toho, jak výstavba či rekonstrukce postupuje, a to na základě předložení faktur za provedené stavební práce, případně na základě průběžných kontrol prováděných bankovním odhadcem.

V případě postupného čerpání v jeho průběhu obvykle bance platíte jen úroky z vyčerpané částky a až když je čerpání ukončeno, začnete platit měsíční splátku, která kromě úroku již obsahuje i splátku jistiny.

Doba čerpání se nastavuje při řešení hypotečního úvěru a běží od podpisu úvěrové smlouvy, trvá obvykle v řádu několika měsíců, v případě  postupného čerpání až dvou let.

Základní podmínky pro čerpání hypotéky

Podmínky čerpání samozřejmě souvisí s účelem vašeho hypotečního úvěru, v případě koupě nemovitosti banka minimálně požaduje následující:

 • podepsanou kupní smlouvu, nejčastěji s úředně ověřenými podpisy,
 • pokud se tkz. plní do advokátní úschovy, tak podepsanou tuto advokátní úschovu,
 • pojištění nemovitosti a vinkulaci pojištění ve prospěch banky,
 • návrh na vklad zástavního práva společně se zástavní smlouvou podanou na katastru nemovitostí,
 • doklad o uhrazení části kupní ceny z vlastních prostředků,
 • a často také zřízení běžného účtu u poskytovatele hypotéky.

Podmínky mohou být i o něco něco složitější, např. v případě, že je potřeba vypořádat hypoteční úvěr prodávajícího nebo je potřeba doložit úhradu nějakého úvěru kvůli bonitě žadatele atd. Pamatujte přitom, že čerpání hypotéky je vždy bezhotovostní. Peníze tedy poskytovatel posílá rovnou na zadaný účet.

Čerpání hypotéky u nákupu nemovitosti

Jak už jsme zmínili, u hypotéky na koupi domu či bytu je čerpání jednorázové. Banka vám tedy domluvenou částku pošle najednou. Peníze můžou jít:

 • na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě,
 • do advokátní či notářské úschovy
 • případně i do bankovní úschovy.

Záleží na podmínkách stanovených v kupní a v úvěrové smlouvě. Na čerpání hypotéky pak máte zpravidla 6 měsíců nebo 12 měsíců od podepsání smlouvy.

Další případy jednorázového čerpání hypotéky

Velmi podobné podmínky čerpání platí také pro:

 • hypotéku na vypořádaní SJM při rozvodu manželů
 • hypotéku na vypořádání partnera,
 • refinancování hypotéky,
 • hypotéku na nákup nemovitosti na pronájem,
 • americkou hypotéku

U hypotéky na vypořádání majetkových poměrů putuje vypůjčená částka na účet příbuzných, které chcete z nemovitosti vyplatit. Tedy například na konta sourozenců nebo bývalého manžela či manželky, partnera či partnerky.

V případě refinancování si banky převedou peníze mezi sebou. Nový poskytovatel tak prakticky doplatí původní půjčku a dá vám novou. Nejčastěji se vyplácí hypotéka ke konci fixace stávající hypotéky, nicméně není lze samozřejmě čerpat hypotéku i mimo termín fixace, nicméně musíte počítat s poplatky za předčasné splacení této hypotéky.

Jak probíhá čerpání u výstavby RD

Čerpání hypotéky na výstavbu domu probíhá trošku rozdílně, čerpání je totiž postupně. Banka vám peníze posílá po etapách a převod probíhá přímo na účet stavební firmy nebo na váš bankovní účet, ze kterého následně hradíte předmětné náklady spojené s výstavbou.

Na průběh stavby z pohledu čerpání dohlíží odhadce, který vše průběžně kontroluje a zhotovuje tkz. protokoly o stavu stavby. Banka díky nim ví, že peníze používáte dle rozpočtu a má přehled o aktuální ceně nemovitosti. Počítejte však s tím, že za zhotovení protokolu o stavu stavby dáte přibližně 1.500 Kč. Obvykle ho přitom musíte doložit před každým čerpáním hypotéky. Čím víc čerpání tedy potřebujete, tím víc zaplatíte.

Na postupné čerpání hypotéky na výstavbu máte zpravidla 24 měsíců. Někteří poskytovatelé vám ale výjimečně umožní čerpání prodloužit ještě o 12 měsíců. Celkem tak máte na stavbu až 36 měsíců – tedy 3 roky.

Platí ale, že dokud hypotéku nevyčerpáte nebo její splácení předčasně neukončíte, splácíte pouze úroky. Celkovou splátku hypotéky tak hradíte až po dočerpání hypotečního úvěru.

Další případy postupného čerpání hypotéky

Prakticky stejné podmínky čerpání hypotéky platí také u hypotečních úvěrů na rekonstrukci, taktéž banka uvolňuje peníze postupně a bance prokazujete, jak opravy či rekonstrukce postupuje. postupují.

Velmi podobná situace je také u developerských projektů, které jsou teprve ve výstavbě. Přesto je v jejich případě jeden důležitý rozdíl, který není radno podcenit, s čerpáním hypotéky můžete začít až po prohlášení vlastníka, tedy v době, kdy jsou v domě vytyčené jednotlivé bytové jednotky. Teprve pak může banka získat zástavní právo k bytu, které je jednou z podmínek pro čerpání hypotečního úvěru. Do té doby si musíte vystačit s vlastními prostředky. Případně se s developerem domluvit na úpravě splátkového kalendáře.

Nedočerpání hypotéky nebo prodloužení lhůty pro čerpání

S postupným čerpáním hypotéky souvisí také další 2 důležité pojmy, a to:

 • nedočerpání hypotéky
 • a prodloužení čerpání hypotéky.

S nedočerpáním hypotéky se setkáte, když se vám podaří RD postavit nebo zrekonstruovat levněji, než jste čekal a jednoduše nepotřebujete celou schválenou výši hypotéky. Většinou nedočerpat hypotéku není problém, banky obvykle umožňují bez jakýchkoliv sankcí nedočerpat až 20% zvýše schváleného HÚ. Už při sjednání hypotéky tak můžete „pro jistotu” požádat o vyšší částku a tím si vytvoříte rezervu na nečekané výdaje spojené s výstavbou.

A jak probíhá čerpání hypotéky v případě, že se blíží původní termín vyčerpání hypotéky a stavba nebo rekonstrukce není ještě hotová a vy potřebujete půjčku dál čerpat?

V takovou chvíli můžete banku požádat o prodloužení čerpání hypotéky. Pokud vaši žádost schválí, získáte čas navíc. Obvykle vám poskytovatel může přidat až půl roku. Počítejte ale s tím, že za prodloužení zaplatíte několikatisícový poplatek.

Zdroj: banky.cz

Tagy: